Al ruim vijftig jaar zijn de Herman Frantsenhuizen een begrip in Vlaardingen. Mensen met een verstandelijke beperking vinden er een warm thuis, kwaliteitsvolle zorg en professionele begeleiding. De huizen zijn vernoemd naar Herman Frantsen. Hij had oog voor mensen met een verstandelijke beperking en was betrokken bij de oprichting van de  sociale werkplaats en gezinsvervangende tehuizen.

Herman Frantsenhuizen: Uw thuis, onze zorg!

Ieder mens is uniek en gelijkwaardig en heeft recht op een zo normaal mogelijk leven. Daarom wordt er in onze gezinsvervangende huizen zorg geboden die aansluit bij de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van de bewoners. Wij doen er alles aan om hen een prettige thuissituatie te bieden.

Onze mogelijkheden

Mensen met een verstandelijke beperking hebben soms nét wat meer aandacht en zorg nodig om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom bieden wij onze bewoners niet alleen een veilig thuis, maar ook mogelijkheden tot ontspanning, individuele begeleiding en, indien nodig, verzorging en verpleging.

Onze bewoners

De Herman Frantsenhuizen bieden zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking met een WLZ-indicatie (zie de website van CIZ: www.ciz.nl). De zorg en het verblijf worden vergoed via de Wet langdurige zorg (WLZ). Binnen de Herman Frantsenhuizen kunnen ook producten en diensten worden afgenomen die niet onder de WLZ vallen. Hiervoor wordt een financiële vergoeding gevraagd. Hier vindt u de tarieven die gevraagd worden voor deze aanvullende producten en diensten. Heeft u een verstandelijke beperking en komt u in aanmerking voor een WLZ-indicatie? Dan bent u bij ons van harte welkom! Voor vragen over de wachtlijst, bel 010 - 435 39 34.

Onze visie

Iedere bewoner is uniek en gelijkwaardig en heeft eigen behoeften, wensen en mogelijkheden. Om passende zorg te bieden, werken wij met een zorgleefplan. Daarin wordt, in overleg met de bewoner en familie en begeleiders, zo goed mogelijk omschreven wat hij of zij nodig heeft. Er is veel aandacht voor de ontplooiing van de bewoner op verschillende levensterreinen. Het is mooi om te zien hoe onze bewoners in een veilige, overzichtelijke en vertrouwde omgeving helemaal tot bloei komen. Binnen onze gezinsvervangende huizen wordt de normale thuissituatie zo veel mogelijk benaderd. Voor zover dat mogelijk is, willen we ook bij het ouder worden en tijdens de laatste levensfase de benodigde zorg en begeleiding bieden.

Onze huizen

Er zijn vier Herman Frantsenhuizen. Deze huizen stralen een huiselijke, betrokken sfeer uit die recht doet aan de term 'gezinsvervangende huizen'. Er wordt op alle locaties van de Herman Frantsenhuizen zorg geboden op basis van 'zorg in natura'. De geboden zorg is in alle huizen gelijk.

Ons ontmoeten?

Wilt u meer weten over onze unieke, gezinsvervangende huizen en de zorg die wij bieden? Kom dan eens bij ons langs! Via onze contactgegevens kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. Wij zien ernaar uit om u te ontmoeten! Bel voor een afspraak 010-4353934.